Social Icons

IMETOSHA

IMETOSHA

Wednesday, February 3, 2016

Bei za mafuta hapa nchini kuanzia 3/2/2016

Petroli
Dizeli
Mafuta Ya Taa
Dar es Salaam
1,842
1,600
1,699
Arusha
1,926
1,684
1,783
Arumeru (Usa West)
1,926
1,684
1,783
Karatu
1,945
1,702
1,801
Monduli
1,932
1,689
1,788
Ngorongoro (Loliondo)
1,983
1,740
1,839

 
Kibaha
1,847
1,604
1,704
Bagamoyo
1,853
1,611
1,710
Kisarawe
1,850
1,607
1,706
Mkuranga
1,852
1,610
1,709
Rufiji
1,870
1,627
1,727
Dodoma
1,901
1,658
1,758
Bahi
1,908
1,666
1,765
Chemba
1,927
1,685
1,784
Kondoa
1,934
1,691
1,790
Kongwa
1,898
1,656
1,755
Mpwapwa
1,902
1,660
1,759
Iringa
1,906
1,664
1,763
Kilolo
1,911
1,668
1,767
Mufindi (Mafinga)
1,916
1,674
1,773
Njombe
1,934
1,692
1,791
Ludewa
1,972
1,730
1,829
Makete
1,965
1,723
1,822
Wanging'ombe (Igwachanya)
1,932
1,690
1,789
Bukoba
2,057
1,815
1,914
Biharamulo
2,032
1,789
1,888
Karagwe (Kayanga)
2,074
1,831
1,930
Kyerwa (Ruberwa)
2,079
1,837
1,936
Muleba
2,057
1,815
1,914
Ngara
2,023
1,780
1,879
Misenyi
2,066
1,823
1,922
Geita
2,007
1,765
1,864
Bukombe
1,996
1,754
1,853
Chato
2,028
1,786
1,885
Mbogwe
2,045
1,803
1,902
Nyang'hwale
2,022
1,780
1,879
Kigoma
2,073
1,831
1,930
Uvinza (Lugufu)
2,085
1,843
1,942
Buhigwe
2,062
1,820
1,919
Kakonko
2,030
1,788
1,887
Kasulu
2,059
1,817
1,916
Kibondo
2,038
1,795
1,894
Moshi
1,916
1,673
1,773
Hai (Bomang'ombe)
1,919
1,677
1,776
Mwanga
1,909
1,667
1,766
Rombo (Mkuu)
1,937
1,694
1,794
Same
1,902
1,660
1,759
Siha (Sanya Juu)
1,922
1,680
1,779
Lindi
1,901
1,659
1,758
Kilwa Masoko
1,876
1,634
1,733
Liwale
1,922
1,680
1,779
Nachingwea
1,930
1,688
1,787
Ruangwa
1,928
1,686
1,785
Babati
1,964
1,722
1,821
Hanang (Katesh)
1,975
1,732
1,832
Kiteto (Kibaya)
1,975
1,733
1,832
Mbulu
1,977
1,735
1,834
Simanjiro (Orkasumet)
1,996
1,754
1,853
Musoma
2,020
1,778
1,877
Rorya (Ingirijuu)
2,029
1,787
1,886
Bunda
2,012
1,769
1,868
Butiama
2,017
1,775
1,874
Serengeti (Mugumu)
2,066
1,824
1,923
Tarime
2,032
1,789
1,888
Mbeya
1,949
1,707
1,806
Chunya
1,959
1,716
1,815
Ileje
1,962
1,720
1,819
Kyela
1,965
1,722
1,822
Mbarali (Rujewa)
1,933
1,691
1,790
Mbozi (Vwawa)
1,958
1,716
1,815
Momba (Chitete)
1,967
1,725
1,824
Rungwe (Tukuyu)
1,958
1,716
1,815
Morogoro
1,867
1,625
1,724
Mikumi
1,883
1,640
1,740
Kilombero (Ifakara)
1,905
1,663
1,762
Ulanga (Mahenge)
1,916
1,673
1,772
Kilosa
1,886
1,643
1,742
Gairo
1,886
1,643
1,742
Mvomero (Wami Sokoine)
1,878
1,635
1,734
Turian
1,892
1,650
1,749
Mtwara
1,915
1,672
1,771
Nanyumbu (Mangaka)
1,963
1,721
1,820
Masasi
1,940
1,698
1,797
Newala
1,947
1,704
1,803
Tandahimba
1,940
1,697
1,796
Mwanza
1,992
1,750
1,849
Kwimba
2,028
1,786
1,885
Magu
2,000
1,758
1,857
Misungwi
1,998
1,755
1,854
Sengerema
2,024
1,782
1,881
Ukerewe
2,051
1,809
1,908
Sumbawanga
2,015
1,772
1,872
Kalambo (Matai)
2,007
1,765
1,864
Nkasi (Namanyele)
2,028
1,786
1,885
Katavi (Mpanda)
2,050
1,807
1,906
Mlele (Inyonga)
2,028
1,786
1,885
Songea
1,965
1,723
1,822
Mbinga
1,999
1,756
1,856
Namtumbo
1,995
1,752
1,851
Nyasa (Mbamba Bay)
2,001
1,759
1,858
Tunduru
2,024
1,782
1,881
Shinyanga
1,971
1,728
1,828
Kahama
1,985
1,742
1,841
Kishapu
1,999
1,757
1,856
Simiyu (Bariadi)
2,012
1,770
1,869
Busega (Nyashimo)
2,005
1,763
1,862
Itilima (Lagangabilili)
2,015
1,773
1,872
Maswa
2,004
1,761
1,860
Meatu (Mwanhuzi)
2,011
1,768
1,867
Singida
1,933
1,690
1,790
Iramba
1,945
1,702
1,802
Manyoni
1,917
1,675
1,774
Ikungi
1,928
1,686
1,785
Mkalama (Nduguti)
1,957
1,715
1,814
Tabora
1,996
1,754
1,853
Igunga
1,950
1,708
1,807
Kaliua
2,014
1,772
1,871
Ulyankulu
2,008
1,766
1,865
Nzega
1,961
1,718
1,817
Sikonge
2,008
1,765
1,865
Urambo
2,009
1,767
1,866
Tanga
1,825
1,586
1,745
Handeni
1,846
1,607
1,725
Kilindi
1,861
1,622
1,759
Korogwe
1,838
1,598
1,738
Lushoto
1,847
1,608
1,748
Mkinga (Maramba)
1,832
1,593
1,759
Muheza
1,830
1,591
1,745
Pangani
1,832
1,593
1,752


B: BEI ZA JUMLA


Bei za Jumla - DSM
Petroli (Sh/L)
Dizeli  (Sh/L)
Mafuta ya Taa (Sh/L)
Bei Kikomo
1,737.38
1,494.85
1,594.04

Bei za Jumla - TANGA
Petroli (Sh/L)
Dizeli  (Sh/L)
Bei Kikomo
1,720.47
1,481.29

Felix Ngamlagosi
MKURUGENZI MKUU
EWURA
1

No comments:

Post a Comment